Protipožární a těsnící produkt pro těsnění prostupů

Člen hospodářské komory

Osvědčení pro montáž a opravy plynových zařízení

certifikát protipožírní ucpávky

osvědčení tlakové zkoušky